tetsus tu episode: thethiun yaayshuy’

tseep qu’ tun’i’ ‘un syaays ulup ‘u tun’a xwune’unt ni’ qw’uy’ulsh kw’un’s tth’ul’uqwust sum’elshun ‘u tthu shelh ts’ewut thu syaays ni’ wil’. ‘uw’ ni’ ch tse’ lhe’lhu’qut ‘u tthu swu’wee syaay’s ‘u tun’a xwune’unt huy’ tseep ewulh.